Miljöpolicy

Omdömen

Väldigt bra bemötande. Glada, trevliga, tillmötesgående och väldigt lösningsorienterade. Top team har hjälpt oss med städning av våra lokaler. De anpassade sig efter våra tider vilket jag uppskattar mycket. Trevligt och härlig personal.

Nina K


Vi tycker de städar mycket bra. Vi är nöjda

Ann-margreth J


Har endast anlitat företaget för en släktings räkning för över ett år sedan. Hade ingen anledning att klaga.

Ingrid E


Anlitade top team för hemstäd och det har fungerat förträffligt. Rekommenderar dom varmt och kommer säkert anlita dom igen i framtiden.

Mikael J


Löser mina problem utan några bekymmer! Top betyg!

Annica H


Nöjda kunder

Vi stödjer

Miljöpolicy

Genom att omsorgsfullt välja leverantörer och utrustning levererar Top Team Serviceentreprenad AB tjänster med så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi har låg förbrukning av kemikalier och möjliggör återanvändning och återvinning av maskiner, produkter och emballage som används i vår verksamhet. Vi säkerställer och uppdaterar miljöpolicyn en gång per år.

 

Er arbetsmiljö – vårt ansvar

Människor vistas idag i genomsnitt 90% av sin tid inomhus. Barn är känsligare för olika miljöfaktorer, därför är det särskilt viktigt att värna om de miljöer barn vistas i. En god arbetsmiljö är viktig för trivsel och hälsa. Inomhusluftens kvalitet beror på en mängd olika faktorer där underhåll och städning är mycket viktiga delar. Genom städningen bortförs eller minskas olika föroreningar som kan påverka luftens kvalitet. Med ökade krav på arbetsmiljö och yttre miljö krävs personal med specialisering och stora yrkeskunskaper. Våra kunder ställer krav på oss gällande allt från grundbehandling till dagligt underhåll av golv.

I vår roll som speditör,  hyr vi in transportresurser från andra företag. Innan vi påbörjar ett samarbete med någon ny leverantör, fastställer vi att vi får total kontroll över att våra uppdrag utförs med hög kvalité och att miljöhänsyn tas enligt våra fastställda mål. Våra leverantörer ska använda lastbilar med  lägst Mljöklass Euro 3. Vi utför flyttar från den lilla ”enkla” i närområdet till den mer komplicerade flytten till en annan stad i landet, i bägge fallen ställs höga krav på vår organisation för att kostnadseffektivt utföra arbetet och samtidigt ta hänsyn till miljö och kvalitets aspekter.

 

Vår miljösyn

Vi strävar efter att endast använda kemiska produkter och förbrukningsmaterial som är miljömärkta enligt Svanen eller liknande kriterier. Trots att de sanitets- och rengöringsprodukter vi använder är relativt ofarliga för miljön, försöker vi ändå minska utsläppen till avloppsvattnet eftersom de ingående ämnena ändå kan bidra till problem med övergödning.

 

Detta gör vi bl.a, för miljön:

  • Bilar med minst miljöklass Euro 3
  • Miljömärkta produkter
  • Doseringsutrustning för kemikalier
  • Återvinningssystem för emballage
  • Höga krav på logostiken för att undvika att onödiga mil körs
  • Flyttkartonger används flera gånger innan de återvinns
  • Packningsmaterial och annat förbrukningsmaterial väljs ur aspekten ”bästa miljöval”
  • Leverantörer och samarbetspartners skall bedriva ett aktivt miljöarbete
  • Sopsortering

Vill du veta mer?

Följ oss på Facebook

Mobilanpassad webbsida av Jaddla